Our story

Fall Book Fair 

Welcome to Brown Box Books – this is not just a store selling children’s books in English, it is a community of active, happy, creative readers, children and parents, grandparents (and pets) from different places that come together to read, laugh and enjoy great books and good company. Here is the story of BBB by its founder Jeff.


What’s in a name…

For folks from the United States brown boxes symbolize recycled material.  If you sell new expensive books you can’t have them in brown boxes, but you need shiny white boxes, or even more suitable are plastic containers with plastic lids.  I hate plastic. I do not hate new books but I definitely prefer books that have been owned before.  I like pretty much like anything great if it is used because that thing has another chance to live and bring pleasure to people. Nothing can be recycled over and over and bring pleasure to folks again and again like used books.  So, that is why the name of the store is Brown Box Books – it tells you that we have recycled books or how we like to say, “previously loved”. And also I am a sucker for alliteration.

How it all began…

When I moved to Prague with my wife 7 years ago I did not have the foresight to pack our suitcases with children’s books for our then one-month-old daughter. Although I eagerly awaited reading to her, I had only a few of my favorite kids books. Suddenly, I realized I was not prepared. Reading was the main way that my parents spent time with me, became close to me, taught me, showed me love and patience, and they enjoyed every minute of it. So did I. Now it was my turn and I wanted to jump right in, but… I did not have any material. I went to a few bookstores and was not at all inspired by the selection of English-language books, was horrified by the price, and figured I would try theantikvariaty. Prices were not that much better and the selection was poor. I bought two board books and literally read them with my daughter hundreds of times until one day we turned our heads for a few minutes and when we looked again, she had eaten big chunks out of the corners of both. Apparently she was hungry for more.

My three children are the ones who have inspired me to bring beautiful used children’s books to families here in the Czech Republic who love reading to their children, to kids who love reading to themselves, and to all who want them cheaper than anywhere else. I am constantly buying and bringing new books from England and the United States to add to the current stock of over three thousand books for children 0-15 years. Prices range from 10 to 200 crowns and they can most accurately be described as awesome.

If you have just heard of BBB as of 2015 then you will never know the twice flooded, frigid book cave storage space that served as the “shop” for one year. Now, we are in Vrsovice on Holandska street (42 is the address and it must be good luck because my childhood hero was Jackie Robinson and that was his number) and all lucky customers have heat, adequate light for browsing, coffee and tea, can sit or lean anywhere without getting dirty, have artwork on the walls, and their children have more than enough to be occupied with inside or outside as the space doubles as a preschool and activity space for kids. “Hooray”, or how I have adapted after 7 years and that just doesn’t look right, I need to write “hura”.

You can find me at schools doing book fairs and story readings, at outdoor Saturday markets with my pop-up bookstore, and at the shop by private appointment.

Náš příběh

Když se řekne hnědá krabice, každého Američana hned napadne recyklovaný materiál. Nové, drahé knihy nemůžete prodávat z hnědých krabic. Potřebujete krásné nablýskané bílé krabice nebo umělohmotné přepravky s víkem. Nemám rád plast. Svět další umělohmotné věci nepotřebuje. Ne že bych neměl rád nové knihy, ale rozhodně mám raději knížky, které už předtím někomu patřily. Nevadí mi bílé krabice, ale co miluji, jsou použité knihy, desky, kola… a boty, šaty a vůbec všechny skvělé věci z druhé ruky, protože dostávají šanci žít druhý život a přinést lidem radost. Jsou to právě a pouze knihy, co přináší stále stejné potěšení, přestože je používáme znovu a znovu. Tak proto se obchod jmenuje Brown Box Books (Knihy z hnědé krabice). Znamená to knihy recyklované, z druhé ruky nebo, jak rádi říkáme, již jednou milované.

Když jsem se před sedmi lety se ženou stěhoval do Prahy, neměl jsem dost předvídavosti, abych naplnil kufry dětskými knížkami pro naši tehdy měsíční dceru. Manželka moudře a včas opatřila vše potřebné jako oblečení, kočárek, kolébku, autosedačku, boty, krémy, povlečení, hračky. Nemohl jsem se dočkat, až budu dcerce předčítat, ale měl jsem u sebe jen pár mých oblíbených knih pro děti. Jejda, došlo mi, že nejsem připraven.

Moji rodiče mi četli často. Předčítání nás sbližovalo, učilo mě, ukázalo mi, co je láska a trpělivost – a rodiče si to užívali stejně jako já. Teď byla řada na mě a já chtěl začít – ale neměl jsem materiál. Šel jsem do několika knihkupectví, ale nic se mi nelíbilo, vyděsily mě ceny a tak jsem si řekl, že zkusím antikvariáty. Cena nebyla o moc nižší a ani výběr mě nenadchl. Koupil jsem dvě knihy a četl je dceři stále dokola. Jednoho dne jsem se na pár minut otočil a než jsem se podíval zpět, okousala u obou knížek rohy. Očividně byla literárně vyhladovělá.

Mým třem dětem patří díky za to, že mě inspirovali, abych vozil krásné použité knížky rodičům zde v Čechách, kteří chtějí číst svým dětem, i dětem, které si rády čtou samy a všem, kdo je chtějí dostat levněji než jinde. Neustále nakupuji a přivážím nové přírůstky z Anglie a Spojených států a doplňuji současný stav čítající přibližně tři tisíce knih pro děti do patnácti let. Jejich cena je od deseti do dvou set korun a jsou úžasné.

Pokud jste se o BBB dozvěděli až teď, v roce 2015, pak jste nepoznali dvakrát zatopený studený jeskynní sklad, který mu po celý jeden rok sloužil jako „obchod“.

Teď jsme ve vršovické Holandské ulici (42 je popisné číslo a musí to být šťastné číslo, protože můj hrdina z dětství Jackie Robinson to číslo nosil) a všem šťastný zákazníkům se dostane tepla, dobrého světla na listování, kávy a čaje. Mohou si sednout nebo se kdekoli opřít, aniž se umažou, těšit se uměleckými díly na stěnách a děti se zabaví jak uvnitř obchodu, tak před ním, protože prostor slouží také jako předškolní a volnočasový prostor pro děti. Hooray, nebo, po sedmi letech v Čechách lépe Hurá!

Najdete mě ve školách, jak předčítám nebo nabízím knihy při různých akcích, na venkovních sobotních trzích u mého „pop-up“ knihkupectví nebo po předchozí domluvě v obchode, Holandska 42, Vrsovice.